fbpx

DERMAFIRM VIỆT NAM THAY ĐỔI KHUNG GIỜ LÀM VIỆC TRONG DỊP ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII

Để phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, một số tuyến đường trong nội thành Thành phố Hà Nội sẽ có khung giờ cấm.

Thông báo thay đổi khung giờ làm việc

Do đó, Dermafirm Việt Nam sẽ có sự điều chỉnh khung giờ làm việc trong giai đoạn này.

Cụ thể, thời gian làm việc của Dermafirm Việt Nam sẽ bắt đầu từ 09h30 – 18h30, kéo dài từ ngày 25/01 đến hết 02/02/2021.

Bên cạnh đó, giờ giao hàng cũng sẽ thay đổi để phù hợp với các khung giờ hạn chế tại các tuyến phố cấm:

  • Sáng: từ 08h30 – 10h30
  • Chiều: từ 14h00 – 16h00

Kể từ ngày 03/02/2021, Dermafirm Việt Nam sẽ quay trở lại giờ làm việc như bình thường.

Dermafirm xin lỗi Quý Khách vì sự thay đổi này.

Trân trọng!

—Dermafirm’s Team—

Trả lời